Taku skrējienu seriāla “Stirnu buks 2019″

NOLIKUMS

Mērķis

Taku skrējienu seriāla dalībniekus ievest izcili ainaviskās Latvijas mežu takās – apvidū, kur cilvēks kļūst labāks, draudzīgāks, sirsnīgāks un atvērtāks!

Iedrošināt ikvienu Latvijas iedzīvotaju ieskriet mežā!

Popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Organizatori

Taku skrējienu seriālu “Stirnu buks 2019″, turpmāk tekstā Taku skrējiens, organizē biedrība “Engures sportam”.

1. Distances

1.1. Taku skrējiens notiek pa dažāda seguma ceļiem un takām (asfalts, lauku ceļi ar grants segumu, meža ceļi, takas, kvartālstigas, sen aizmisrstas takas un bezceļš.)

1.2. Katrā Taku skrējienā pieejamas 5 dažādas distances::

distance “Susurs”~1km bērnu skrējiens līdz 10 g.v. ,

distance “Vāvere”4-6km,

distance “Zaķis”10-13km,

distance “Stirnu buks”18-23km,

distance “Lūsis”27–35km.

1.3. Distanču “Zaķis”,  “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībnieki piedalās papildu sacensībās “Stirnu buka Kalnu karalis/Karaliene”, kur atsevišķā 200-600m garā distances  posmā tiek veikti kontrolmerījumi, lai noteiktu dalībniekus, kuri šo posmu veikuši visātrāk.

1.4. Sacensību trases ir marķētas ar norādēm un brīdinājuma informāciju!

1.5. Distances “Susurs” dalībnieki trasi veic BEZ laika kontroles un netiek apbalvoti! Visi distances “Susurs” dalībnieki saņem finišētāja medaļu un našķus.

1.6. Distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībnieku rezultāti tiek fiksēti, izmantojot elektronisko laika kontroles sistēmu.

 1. Dalībnieki un vecuma grupas

2.1. Distancē “Susurs” piedalās dalībnieki līdz 10 gadu vecumam;

2.2. Distancē “Vāvere” var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma;

2.3. Distancē “Zaķis”  var piedalīties dalībnieki no 8 gadu vecuma;

2.4. Distancē “Stirnu buks” var piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma;

2.5. Distancē “Lūsis” var piedalīties dalībnieki no 18 gadu vecuma.

2.6. Dalībnieks vai viņa atbildīgā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieku numuru. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

2.7. Sacensību starta/finiša vietā vai arī pēc nepieciešamības trasē dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

2.8. Distanču “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībnieki tiek iedalīti sekojošās vecuma grupās:

“Zaķis”

Sievietes Vīrieši
SZ1 1995. – 2011. dzimšanas gads (8-24 g.v.) VZ1 1995. – 2011. dzimšanas gads (8-24 g.v.)
SZ2 1980. – 1994. dzimšanas gads (25-39 g.v.) VZ2 1980. – 1994. dzimšanas gads (25-39 g.v.)
SZ3 1965. – 1979. dzimšanas gads  (40-54 g.v.) VZ3 1965. – 1979. dzimšanas gads  (40-54 g.v.)
SZ4 1964. dzimšanas gads un vecākas (55+ g.v.) VZ4 1964. dzimšanas gads un vecāki (55+ g.v.)

“Stirnu buks”

Sievietes Vīrieši
SB1 1980. – 2003. dzimšanas gads (16-39 g.v.) VB1 1980. – 2003. dzimšanas gads (16-39 g.v.)
SB2 1965. – 1979. dzimšanas gads  (40-54 g.v.) VB2 1965. – 1979. dzimšanas gads (40-54 g.v.)
SB3 1964. dzimšanas gads un vecākas (55+ g.v.) VB3 1964. dzimšanas gads un vecāki (55+ g.v.)

“Lūsis”

SL1 1980. – 2001. dzimšanas gads (18-39 g.v.) VL1 1980. – 2001. dzimšanas gads (18-39 g.v.)
SL2 1965. – 1979. dzimšanas gads  (40-54 g.v.) VL2 1965. – 1979. dzimšanas gads (40-54 g.v.)
SL3 1964. dzimšanas gads un vecākas (55+ g.v.) VL3 1964. dzimšanas gads un vecāki (55+ g.v.)
 1. Sacensību laiks un vieta

3.1. Sacensības notiek:

  • 2019.gada 30.martā, “Piekrastes Stirnu buks”, starts un finišs – Carnikavas parks, Carnikava;
  • 2019.gada 27.aprīlī, “Tērvetes meža Stirnu buks”, starts un finišs – LVM dabas parks Tērvetē, Tērvete;
  • 2019.gada 8.jūnijā “Kalnsētas Stirnu buks”, starts un finišs – Kalnsētas parka estrāde, Saldus;
  • 2019.gada 6.jūlijā, “Pilssalas Stirnu buks”, starts un finišs – Pilssalas estrāde, Alūksne;
  • 2019.gada 17.augustā, “Piejūras Stirnu buks”, starts un finišs – Piejūras akvaparks, Ventspils;
  • 2019.gada 7.septembrī, “Krimuldas Stirnu buks”, starts un finišs – Krimuldas muiža, Krimuldas novads;
  • 2019.gada 5.oktobrī, “Vendenes Stirnu buks”, starts un finišs – tiks precizēts, Cēsis.
 1. Reģistrācija

4.1. Dalībnieku reģistrācija atsevišķām sacensībām notiek internetā, sākot ar 2019.gada 7.janvāri www.stirnubuks.lv sadaļā “Reģistrēties”. Reģistrācija internetā tiek slēgta pirms katra attiecīgā sacensību posma ceturtdienā pulksten 12:00!

4.2. Pēdējā brīža reģistrācija iespējama arī sacensību dienas rītā pirms starta sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta laika.

4.3. Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē, ēdināšana pēc finiša, piemiņas medaļa visiem, kas finišējuši kādā no distancēm, auto stāvvieta, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā, distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībniekiem sacensību rezultātu fiksēšana.

4.4. Dalībnieki drīkst mainīt savu pieteikto distanci vai mainīt pieteikto dalībnieku pret citu dalībnieku, vai pārnest Dalības maksu uz nākamo posmu (atsūtot info e-pastu), bet ne vēlāk, kā līdz sacensību norises nedēļas otrdienai pulksten 12:00. Izmaiņas tiek veiktas BEZ papildus MAKSAS!

4.5. Visas izmaiņas, kas tiek pieteiktas vēlāk – jāveic Sacensību dienā Reģistratūras teltī “Jaunās reģistrācijas”. Dalībniekam tiks izsniegts jauns numurs ar jaunu laika iekārtas čipu, par ko tiek noteikta papildu maksa 5,- eur apmērā.

4.6. No 2018.gada 7.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim dalībnieki var iegādāties sacensību 2019.gada sezonas abonementu. Abonements sedz dalības maksu visos 7 posmos, tas nav piesaistīts konkrētai distancei. Ikviens, kurš iegādāsies abonementu, bez papildu maksas saņems īpašo Stirnu buka skriešanas kreklu.

4.8. Abonementa īpašnieks organizatora savlaicīgi nosūtītā elektroniskā anketā līdz sacensību nedēļas otrdienai plkst. 12:00 pirms katrām sacensībām elektroniski apstiprina, kuru distanci plāno skriet.

4.9Abonements ir piesaistīts konkrētai personai. Tas nav nododams citas personas lietošanā!

4.10. Sezonas abonementa iegādes cena::

* 90,- eur līdz 31.12.2018.
* 100,- eur no 01.01.2019. līdz 31.01.2019.

** Pazemināta cena:: 80,- eur 2018.gada sezonas Abonementu īpašniekiem un 2018.gada Komanda kopvērtējuma TOP10 komandu dalībniekiem.

 1. Dalības maksa

5.1.Reģistrējoties sacensību mājas lapā https://www.stirnubuks.lv/ līdz sacensību nedēļas ceturtdienas pulksten 12:00::

 līdz 03.03. 24.03. 28.03. līdz 31.03. 21.04. 25.04. līdz 12.05. 02.06. 06.06. līdz 09.06. 30.06. 04.07.
SUSURS 4,- 5,- 6,- SUSURS 4,- 5,- 6,- SUSURS 4,- 5,- 6,- SUSURS 4,- 5,- 6,-
SKOLU ČEMP. 4,- 5,- 6,- SKOLU ČEMP. 4,- 5,- 6,- SKOLU ČEMP. 4,- 5,- 6,- SKOLU ČEMP. 4,- 5,- 6,-
VĀVERE 15,- 18,- 25,- VĀVERE 15,- 18,- 25,- VĀVERE 15,- 18,- 25,- VĀVERE 15,- 18,- 25,-
ZAĶIS 15,- 18,- 25,- ZAĶIS 15,- 18,- 25,- ZAĶIS 15,- 18,- 25,- ZAĶIS 15,- 18,- 25,-
BUKS 18,- 22,- 30,- BUKS 18,- 22,- 30,- BUKS 18,- 22,- 30,- BUKS 18,- 22,- 30,-
LŪSIS 18,- 22,- 30,- LŪSIS 18,- 22,- 30,- LŪSIS 18,- 22,- 30,- LŪSIS 18,- 22,- 30,-
Carnikava, 30.03.   Tērvete, 27.04.   Saldus, 08.06.   Alūksne, 06.07.
līdz 21.07. 11.08. 15.08. līdz 11.08. 01.09. 05.09. līdz 08.09. 29.09. 03.10.
SUSURS 4,- 5,- 6,- SUSURS 4,- 5,- 6,- SUSURS 4,- 5,- 6,-
SKOLU ČEMP. 4,- 5,- 6,- SKOLU ČEMP. 4,- 5,- 6,- SKOLU ČEMP. 4,- 5,- 6,-
VĀVERE 15,- 18,- 25,- VĀVERE 15,- 18,- 25,- VĀVERE 15,- 18,- 25,-
ZAĶIS 15,- 18,- 25,- ZAĶIS 15,- 18,- 25,- ZAĶIS 15,- 18,- 25,-
BUKS 18,- 22,- 30,- BUKS 18,- 22,- 30,- BUKS 18,- 22,- 30,-
LŪSIS 18,- 22,- 30,- LŪSIS 18,- 22,- 30,- LŪSIS 18,- 22,- 30,-
Ventspils, 17.08.   Krimulda, 07.09.   Cēsis, 05.10.

5.2. Reģistrējoties sacensību mājas lapā, samaksa veicama ar pārskaitījumu vai ar bankas maksājumu karti. Dalības maksa jāapmaksā līdz attiecīgā posma cenu izmaiņas datumam.

5.3. Maksājuma uzdevumā jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds un/vai dalībnieka reģistrācijas numurs reģistrācijas sistēmā (tiek nosūtīts atbildes e-pastā pēc reģistrācijas veikšanas)

5.4. Ja reģistrējoties sacensību mājas lapā ir izdarīta atzīme “Nepieciešams rēķins”, tas tiek sagatavots un nosūtīts uz norādīto e-pastu.

5.5. Par paaugstinātu maksu reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta laika, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti, bet sacensību centrā ne vienmēr ir pieejams mobilais tīkls un/vai skaidrā naudā:

 • 15,- eur distanču “Susurs” un Skolu čempionāta dalībniekiem;
 • 25,- eur distanču “Vāvere” un “Zaķis” dalībniekiem;
 • 30,- eur distanču “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībniekiem.

5.5. Dalībnieki izvēlētajai distancei tiek reģistrēti tikai pēc maksājuma saņemšanas.

5.6. Ja dalības maksa nav saņemta dienu pirms sacensībām, sacensību dienā tā jāmaksā, kā norādīts 5.5.punktā.

5.7. Dalības maksa pārskaitāma:

Biedrība Engures sportam

40008191691

Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV3113

A/S Swedbank

HABALV22

LV30HABA0551037623352

 1. Apbalvošana

Ar sacensību atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” kopvērtējumā vīriešu un sieviešu konkurencē, kā arī 1.- 3. vietu ieguvēji vecuma grupās, kas minētas Nolikuma punktā 2.8.,  distanču “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” veicējiem.

Pēdējā posmā tiek apbalvoti seriāla kopvērtējuma uzvarētāji.

 1. Kopvērtējums individuālajā ieskaitē

7.1. Katrs Stirnu buka skrējiens ir atsevišķas sacensības.

7.2. Dalībniekiem ir iespēja cīnīties par uzvaru sacensību seriāla kopvērtējumā 3 dažādās distancēs – “Zaķis”, “Stirnu buks” vai “Lūsis”, kurā tiks vērtēti katra dalībnieka 5 labākie rezultāti konkrētajā distancē! Kopvērtējums tiks noteikts sumējot iegūtos punktus vienas distances ietvaros. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš vairāk punktus nopelnījis seriāla pēdējā posmā.

7.3. Distanču “Zaķis”, “Stirnu buks” un “Lūsis” uzvarētājs izcīna 1000 punktus, katra nākamā dalībnieka rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 1000.

7.4. Sprinta etapa “Stirnu buka Kalnu karalis un Karaliene” (piedalās visi distanču “Zaķis”, “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībnieki) uzvarētājs izcīna 300 punktus, katra nākamā dalībnieka rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 300.

7.5. Kopvērtējuma aprēķinā tiek ieskaitīti gan distancē, gan sprinta etapā izcīnīto punktu summa. Katrā posmā maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 1300.

7.6. Neoficiālais sacensību kopvērtējuma reitings tiek publicēts arī Sprinta etapa “Stirnu buka Kalnu karalis un Karaliene” ietvaros.

 1. Kopvērtējums komandu vērtējumā

8.1. Lai piedalītos komandu kopvērtējumā, dalībnieki var pieteikt komandas, kas sastāv no 4-12 dalībniekiem. Komanda tiek reģistrēta: http://bit.ly/StirnubuksReģistrētKomandu

8.2.   Lai piedalītos komandu ieskaitē, vienā komandā katrā posmā ir jāstartē vismaz 4 dalībniekiem, kuri piedalās kādā no distancēm “Zaķis”, “Stirnu buks”, “Lūsis”.

8.3. Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā. Sezonas laikā pārstāvēto komandu mainīt nedrīkst! Komandu drīkst sezonas laikā papildināt līdz pilnam sastāvam, par papildus dalībniekiem paziņojot uz info@stirnubuks.lv ne vēlāk, kā nedēļu pirms kārtējām sacensībām.

8.4. Komandu kopvērtējums tiek aprēķināts katrās sacensībās vērtējot komandas dalībnieku izcīnītos punktus, kopvērtējuma ieskaitē iekļaujot augstāko punktu summu no 2 komandas dalībniekiem neatkarīgi no dzimuma, kuri piedalās distancē “Lūsis” (distancē izcīnītie punkti + sprinta etapā nopelnītie), 2 komandas dalībniekiem, kuri piedalās distancē “Stirnu buks” (distancē izcīnītie punkti + sprinta etapā nopelnītie) un 2 komandas dalībniekiem, kuri piedalās distancē “Zaķis” (distancē izcīnītie punkti + sprinta etapā nopelnītie).

8.5. Komandu kopvērtējumā tiek ņemti vērā punkti, kas izcīnīti visos 7 sezonas posmos.

 1. Sacensību norise

9.1. Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.

9.2. Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums: zili baltas norādes un īpašie brīdinājumi.

9.3. Valsts mēroga ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības vai Valsts policijas, vai Zemessardzes darbinieki.

9.4. Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vietas.

9.5. Trasē būs starpfiniši, kuros fiksēs dalībnieku rezultātus.

9.6. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

9.7. Ēdināšana – katram dalībniekam pēc distances beigšanas būs iespēja saņemt ēdināšanas servisu.

 1. Kontrollaiks

Pa distancēm::

“Vāvere” – 2h,

“Zaķis” – 3h,

“Stirnu buks” – 4h,

“Lūsis” – 6h.

 1. Publicitāte un privātums

11.1. Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.

11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.
11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
11.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

 1. Noteikumi

12.1. Dalībniekam izdotais numurs jānovieto virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana vai aizsegšana ar sporta somu/jostu utml. ir aizliegta.

12.2. Katram distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībniekam reizē ar dalībnieka numuru tiek izsniegts laika kontroles čips. Laika kontrole tiek organizēta startā, finišā, kā arī starpfinišos trasē.

12.3. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

12.4. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, vai skrienot blakus dalībniekam, ja līdzskrējējs nav sacensību dalībnieks.

12.5. Sacensību dalībniekam lūdzot medicīnisko palīdzību, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai.

12.6. Visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks, trases tiesnešu un video novērošana.

12.7. Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

12.8. Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

12.9. Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

12.10. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

12.11. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

12.12. Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

12.13. Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam.

12.14. Sacensību dalībnieki apņemas ievērot Godīgas spēles pamatprincipus, kas ietver gan savstarpēju cieņu vienam pret otru, gan sportiskā gara jēdzienus.

13. Diskvalifikācija un protesti

13.1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas, Godīgas spēles pamatprincipus, sacensību Nolikuma prasības, apzināti un mērķtiecīgi izmanto cita dalībnieka palīdzību.

13.2. Dalībnieks drīkst izmantot palīgekipējumu (skriešanas nūjas piem.), bet tām šādā gadījumā ir jābūt pie dalībnieka visu sacensību laiku!

13.3. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja ir skaidri redzams, ka viņš nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.

13.4. Pretenzijas tiek pieņemtas, ja sacensību organizatoriem tiek iemaksāti 30 euro. Ja pretenzija apstiprinās, iemaksātā nauda tiek atmaksāta pretenzijas iesniedzējam.

13.5. Pretenzijas izskata tiesnešu kolēģija.

 1. Izmaiņas sacensības nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par izmaiņām sacensību Nolikumā organizatori paziņo savos saziņas kanālos – mājas lapas, sociālie tīkli, e-pastā sacensību dalībniekiem, norādot izmaiņu būtību. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

TIEKAMIES MEŽĀ!