Stirnubuks.lv - Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē

Žurnāls: 09 | Tērvetes meža Stirnu buks 2019 Aprīlis

Teksts: Tērvetes TIC

LVM dabas parks nav tikai mums daudziem kopš bērnības pazīstamās Sprīdīša takas un milža Lutauša mežs, tas ir daudz kas vairāk. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija šeit izveidota Tērvetes upes senlejas aizsardzībai un tā iekļauj ainaviski unikālu priežu mežu masīvu, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

Parks izveidots 1957. gadā ar mērķi saglabāt Tērvetes upes senlejas raksturīgo ainavu, Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes, vienlaikus nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kā arī teritorijai raksturīgo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu sabiedrības atpūtai un izglītošanai. Dabas parks ir vairāk nekā 1370 hektārus plašs un atrodas Tērvetes novada Tērvetes pagasta un Jelgavas novada Zaļenieku pagasta teritorijās.

Dabas parks attīstījies dabas pieminekļa “Kalnamuižas sils” teritorijā. Latvijā reti sastopamais priežu meža tips – dižsils – aizņem lielu tā daļu. Šeit konstatētas arī daudzu retu un aizsargājamu augu sugu atradnes. LVM dabas parks Tērvetē ir viena no divām vietām Latvijā, kur atrodama ļoti retā orhideju suga – cepurainā neotiante. Šeit sastopama liela biotopu daudzveidība, bet par kultūrvēsturi liecina teritorijā ietilpstošie Tērvetes pilskalns, Svētkalna pilskalns un Klosterkalna pilskalns. Savukārt Tērvetes un Skujaines krasti ir ainaviskas vērtības.

Pateicoties rakstniecei Annai Brigaderei, 20. gs. divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Tērvete bija nozīmīgs Latvijas kultūras centrs, kas šeit bieži pulcēja tā laika kultūras darbiniekus. Sešdesmitajos gados līdzās parkā mērķtiecīgi organizētai dabas izglītībai ienesti pasaku motīvi, pirmās ozolkoka skulptūras. Parkā esoši skulpturāli pasaku tēli veido sasaisti ar tuvumā esošo Annas Brigaderes muzeju “Sprīdīši”. Lielu ieguldījumu parka izveidošanā devis mežkopis Miķelis Kļaviņš, veidojot tādas vietas parkā kā Iršu dārzs, Rūķīšu mežs, Pasaku mežs, Saules noskaņu parks, Veco priežu parks un nu apsaimniekošanu veic AS “Latvijas valsts meži”.

Labas uzvedības normas LVM dabas parkā Tērvetē

Galvenie faktori, kas apdraud vai tuvā nākotnē var apdraudēt dabas parka vērtības, ir cilvēku radītā ietekme, izbraukājot, izmīdot un citādi ietekmējot dabisko zemsedzi.

Ko var šeit darīt:

Baudīt dabas parka sniegtās rekreācijas iespējas, izvēloties atpūtniekiem īpaši veidotu infrastruktūru.

Ko šeit nevar darīt

  • nevar kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām
  • nevar iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi
  • nevar pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem.
ES ESMU STIRNU BUKS 2019. #2(9)
Izdevējs: Biedrība “Engures sportam”
Galvenais redaktors: Signis Vāvere
Redaktori: Rimants Liepiņš, Anda Sproģe-Vāvere
Mākslinieks: Aldis Rocēns
Fotogrāfi: Mareks Gaļinovskis, Juris Dzenis, Andris Jermuts, Santa Sinka
Druka: Dardedze Hologrāfija
Pārpublicējot materiālus, nepieciešama biedrības “Engures sportam” atļauja.
Īpašs paldies Latvijas valsts mežu dabas parkam Tērvetē, jo īpaši Annai Brigaderei, Kristapam Didžem, Normundam Namniekam, Lilitai Kaustei un pasaku meža taku vīram Jurim Redisonam!
Stirnubuks.lv - Kā tikt uz UTMB? | Supervaroņu sarunas #012

Kā tikt uz UTMB? | Supervaroņu sarunas #012

Pirms pāris epizodēm Andris Ronimoiss un Anete Švilpe secināja, ka tieši UTMB jeb Ultra Trail du Mont Blanc ir abu taku ultru topa pirmajā vietā. Spriežot pēc kuplā Latvijas skrējēju pulka, kas ik gadu piesakās sacensībām un tur īkšķus par veiksmīgu loteriju, abi nav vienīgie, kuri vēlas vismaz reizi nokļūt Šamonī, lai piedalītos šajā skrējienā apkārt Monblānam.

Stirnubuks.lv - Ko apskatīt Alūksnē

Ko apskatīt Alūksnē

Skrienot cauri un pa Alūksnes pauguriem, pametiet skatu pa labi un kreisi, jo Alūksnē ir ko redzēt!

Stirnubuks.lv - Sajūtu projekts - Stirnu buks

Sajūtu projekts - Stirnu buks

Bet, pasaka vēl nebeidzas! Stirnu buks lēks arī nākamgad, jau tagad varu jums klusi pačukstēt - tas būs episki!