Stirnubuks.lv - Dabas parks “Piejūra”

Dabas parks “Piejūra”

Žurnāls: 08 | Piekrastes Stirnu buks 2019 Marts

Iesaka: Dabas parks "Piejūra"

Dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērota sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai.

Dabas parks “Piejūra” dibināts 1962. gadā, tas aizņem ap 38 km garu un 0,5 līdz 2 km platu joslu Rīgas līča krastā no Vakarbuļļiem līdz Inčupei. Teritorija skar 3 lielu upju – Lielupes, Daugavas un Gaujas – grīvas. Tas ietilpst Rīgas pilsētas, Carnikavas un Saulkrastu novadu teritorijā.

Carnikavas_promenades__fmt

Šai teritorijai raksturīga daudzveidīga daba un ainavas. Šeit atrodas gan pludmales zona ar baltajām un pelēkajām kāpām, dažādas pļavas, tostarp piejūras pļavas, lielākoties sausie priežu meži, ezeri. Galvenās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības koncentrējas Vakarbuļļos starp Buļļupi un Lielupi, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Gaujas grīvā un kreisajā krastā, ap Garezeriem un Umja ezeru. Vecie priežu meži, plašās priekškāpas un pludmales ir iecienītas apmeklētāju atpūtas vietas.

Dabas parks_fmt

Caur Piejūras dabas parku iet viens no nozīmīgākajiem putnu migrācijas ceļiem Eiropā. Vislabāk putnus iespējams vērot Daugavas un Gaujas grīvās, kā arī Mangaļsalas niedrājos. Te var sastapt gan ūdensputnus, gan dziedātājputnus, gan arī – ja paveicas – ūpjus un jūras ērgļus.

Dabas parkā sastopamas daudzas retu augu un dzīvnieku sugas. Ummja ezerā konstatētas tādas retas augu sugas kā Dortmaņa lobēlija, ezerenes u.c.. Pie Garezera konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.

DSC_0191_fmt

Vakarbuļļi ir viena no nedaudzām vietām Latvijā, kur sastopami piejūras zālāji ar tiem raksturīgām augu sugām – zemeņu āboliņu, jūrmalas pienzāli, purva pieneni, jūrmalas armēriju u.c. Šī teritorija ir arī viena no trīs purva mātsaknes atradnēm Latvijā.

Garezeri_fmt

Ko dabas draugi var šeit darīt?

Baudīt dabas parka sniegtās rekreācijas iespējas, izvēloties atpūtniekiem īpaši veidotu infrastruktūru, kā arī apmeklēt dabas objektus:

 • veselības taka Mangaļsalā, kas ir aprīkota ar vingrošanas elementiem (24.0563,57.0634)
 • promenādes taka Carnikavā (57.1332839, 24.2646887)
 • labiekārtotās pludmales Rīgā (24.0506,57.0692) un Lilastē (57.1874895, 24.3294473).
 • Daugavgrīvas tornis, no kura var vērot lagūnu niedrājos dzīvojošos putnus, un labiekārtotā Valentīna Pikuļa taka (24.0110,57.0299)
 • pastaigu takas uz koka gulšņiem – Rīgā (24.0875,57.0710) un Garciemā (57.1082162, 24.1920973)
 • “Rožu kāpu” un “Dzīvības ieleju” Garciema apkārtnē
 • trīs draugi – trīs kopā saaugušas priedes, netālu no dzelzceļa stacijas „Kalngale”

Sīkāka informācija par dabas parka apskates objektiem un takām atrodama mobilajā lietotnē “Dabas tūrisms” – DP “Piejūra”.

DJI_0127_fmt

Labas uzvedības normas dabas parkā “Piejūra”. Šajā teritorijā liegts:

 • nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, pajūgiem, mopēdiem un motorolleriem pa dabas parka teritoriju, ja tas nav saistīts ar īpašumu apsaimniekošanu un dabas parka apsaimniekošanu un uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
 • bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus un labiekārtojuma objektus;
 • pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos saistībā ar dienesta pienākumu izpildi;
 • atrasties Ummja ezerā no 1. jūnija līdz 15.augustam. Tajā laikā iesakām peldēties blakus esošajā Dzirnezerā, Lilastes ezerā, Dūņezerā un jūras piekrastē;
 • celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus ierīkotām publiski pieejamām atpūtas vietām;
 • pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas.
ES ESMU STIRNU BUKS 2019. #1(8)
Izdevējs: Biedrība “Engures sportam”
Galvenais redaktors: Signis Vāvere
Redaktori: Rimants Liepiņš, Anda Sproģe-Vāvere
Mākslinieks: Aldis Rocēns
Fotogrāfi: Mareks Gaļinovskis, Andris Jermuts, Santa Sinka, Anuj Adhikary
Tulkotāja: Renāte Ribaka
Druka: Dardedze Hologrāfija
Pārpublicējot materiālus, nepieciešama biedrības “Engures sportam” atļauja.
ĪPAŠS PALDIES Dabas aizsardzības pārvaldei un dabas parkam “Piejūra”, Carnikavas novadam, jo īpaši Ingai Čaupalai un Edvīnam Krūmam, vīram ar karti - Artim Ločmelim.