Taku skrējienu seriāla Stirnu buks 2018. dalībnieku datu apstrādes drošības noteikumi

Interneta vietne Stirnubuks.lv ir serviss, kas paredzēts taku skrējienu seriāla Stirnu buks 2018 dalībniekiem, lai atvieglotu dalībnieku reģistrācijas, informācijas pieejamības un rezultātu publicēšanas iespējas.

Personas dati tiek vākti, lai nodrošinātu dalībnieku dalību un rezultātu apkopošanu taku skrējienu seriāla ietvaros (turpmāk – Sacensībās).

Personas datu apstrādes mērķi:

  • Dalībnieku reģistrēšana dalībai un identifikācijai Sacensībās;
  • Dalībnieka numuru izgatavošana;
  • Drošības pasākumu nodrošināšana Sacensību laikā, tai skaitā iekļūšanai Sacensību norises vietās, ieskaitot starta – finiša zonu;
  • Dalībnieku ēdināšanas un citu pamatpakalpojumu saņemšanai;
  • Sacensību organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšana;
  • Dalībnieku personas datu glabāšana arhivēšanas un statistikas nolūkiem sabiedrības interesēs.

Sacensību dalībnieku reģistrācijas sistēma (turpmāk – Sistēma) ir elektroniska tiešsaistes sistēma, kurā Dalībnieks ievada savus personas datus, iepazīstas un sniedz piekrišanu šiem noteikumiem un Sacensību Nolikumu. Sistēmā ir aizliegts ievadīt citu personu personas datus, ja vien tas tieši nav paredzēts šajos noteikumos.

Nepilngadīgas personas līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot, Sistēmā reģistrē un šo personu personas datus nodod to likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis).

Reģistrējoties Sistēmā Dalībnieks nodod šādus savus personas datus:

    • Dalībnieks: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, telefona numurs, e-pasta adrese, pilsēta un komanda, kuru

Šie lietošanas Noteikumi ir paredzēti un saistoši jebkuram lietotājam, kas apmeklē šo resursu, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav izveidojis sev lietotāja kontu.

Interneta vietne Stirnubuks.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē Stirnubuks.lv.

Servisa Stirnubuks.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram Stirnubuks.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.

Lai kļūtu par portāla Stirnubuks.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla Stirnubuks.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja kontā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

Dalībnieks, reģistrējoties Sistēmā, apliecina savu brīvu gribu dalībai Sacensībās, kā arī izsaka piekrišanu vienošanās noteikumiem par dalību Sacensībās un savu personas datu apstrādei ievērojot šajos Noteikumos noteikto apjomu, mērķi un termiņu.

Datu subjekts ir informēts, ka Sacensību pasākumu norises laikā Dalībnieks tiek fiksēts audio, audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā (turpmāk – Fiksācija).

Sacensību organizators ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir informēts, ka Sacensību organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām.