Taku skrējienu seriāla “Stirnu buks 2017″

NOLIKUMS

Mērķis

Stirnu buki skrien un nūjo mežā – vietā, kur pat cilvēks kļūst labāks, draudzīgāks, sirsnīgāks un “zaļāks”!!

Likt “kustināt dibenus” lieliem un maziem Stirnu bukiem no visas pasaules!

Parādīt Stirnu bukiem Latvijas augstākos paugurus un skaistākās dabas takas!

Padarīt Latviju par Stirnu buku lielvalsti!

#esesmustirnubuks

Organizatori

Taku skrējienu seriālu “Stirnu buks’2017″, turpmāk tekstā Taku skrējiens, organizē biedrība “Engures sportam”.

1. Distances

1.1. Taku skrējiens notiek pa dažāda seguma ceļiem un takām (asfalts, lauku ceļi ar grants segumu, meža ceļi, takas, kvartālstigas, sen aizmisrstas takas un bezceļš.)

1.2. Katrā Taku skrējienā pieejamas 5 dažādas distances:

distance “Susurs”:: 600m–1km bērnu skrējiens līdz 10 g.v. ,

distance “Vāvere” 4-6km,

distance “Zaķis” 8-13km,

distance “Stirnu buks” 17-23km ,

distance “Lūsis” 27–35km.

1.3. Distanču “Zaķis”,  “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībnieki piedalās papildu sacensībās “Stirnu buka Kalnu karalis/Karaliene”, kur atsevišķā distances 200-600m garā posmā tiek veikti kontrolmerījumi, lai noteiktu dalībniekus, kuri šo posmu veikuši visātrāk.

1.4. Sacensību trases ir marķētas ar norādēm un brīdinājuma informāciju!

1.5. Distances “Susurs” dalībnieki trasi veic BEZ laika kontroles un netiek apbalvoti! Visi distances “Susurs” dalībnieki piedalās finiša balvu izlozē-loterijā uzreiz pēc tam, kad finišējis pēdējais sacensību dalībnieks distancē “Susurs”.

1.6. Distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībnieku rezultāti tiek fiksēti, izmantojot elektronisko laika kontroles sistēmu.

 1. Dalībnieki un vecuma grupas

2.1. Distancē “Susurs” piedalās dalībnieki līdz 10 gadu vecumam;

2.2. Distancē “Vāvere” var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma;

2.3. Distancē “Zaķis”  var piedalīties dalībnieki no 8 gadu vecuma;

2.4. Distancē “Stirnu buks” var piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma;

2.5. Distancē “Lūsis” var piedalīties dalībnieki no 18 gadu vecuma.

2.6. Dalībnieks vai viņa atbildīgā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieku numuru. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

2.7. Sacensību starta/finiša vietā vai arī pēc nepieciešamības trasē dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

2.8. Distanču “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībnieki tiek iedalīti sekojošās vecuma grupās:

“Zaķis”:

Sievietes Vīrieši
SZ1 2003.gads un jaunākas (8-14 g.v.) VZ1 2003.gads un jaunāki (8-14 g.v.)
SZ2 1993. – 2002. dzimšanas gads (15-24 g.v.) VZ2 1993. – 2002. dzimšanas gads (15-24 g.v.)
SZ3 1992. dzimšanas gads un vecākas (25+ g.v.) VZ3 1992. dzimšanas gads un vecāki (25+ g.v.)

“Stirnu buks”

Sievietes Vīrieši
SBJ 1993. – 2001. dzimšanas gads (16-24 g.v.) VBJ 1993. – 2001. dzimšanas gads (16-24 g.v.)
SB2 1978. – 1992. dzimšanas gads (25-39 g.v.) VB2 1978. – 1992. dzimšanas gads (25-39 g.v.)
SB3 1963. – 1977. dzimšanas gads  (40-54 g.v.) VB3 1963. – 1977. dzimšanas gads (40-54 g.v.)
SB4 1962. dzimšanas gads un vecākas (55+ g.v.) VB4 1962. dzimšanas gads un vecāki (55+ g.v.)

“Lūsis”

Sievietes Vīrieši
SLJ 1993. – 1999. dzimšanas gads (18-24 g.v.) VLJ 1993. – 1999. dzimšanas gads (18-24 g.v.)
SL2 1978. – 1992.  dzimšanas gads (25-39 g.v.) VL2 1978. – 1992.  dzimšanas gads (25-39 g.v.)
SL3 1963. – 1977. dzimšanas gads  (40-54 g.v.) VL3 1963. – 1977.  dzimšanas gads  (40-54 g.v.)
SL4 1962.  dzimšanas gads un vecākas (55+ g.v.) VL4 1962.  dzimšanas gads un vecāki (55+ g.v.)
 1. Sacensību laiks un vieta

3.1. Sacensības notiek:

 • 2017.gada 15.aprīlī, “Zilo kalnu Stirnu buks”, starts un finišs – tūrisma, sporta un atpūtas komplekss “Zilie kalni”, Ogre;
 • 2017.gada 27.maijā, “Smeceres sila Stirnu buks”, starts un finišs – sporta un atpūtas centrs “Smeceres sils”, Madona;
 • 2017.gada 1.jūlijā, “Kornetu Stirnu buks”, starts un finišs – Korneti, Alūksnes novads;
 • 2017.gada 29.jūlijā, “Pokaiņu meža Stirnu buks”, starts un finišs – “Senpokaiņi”, Naudītes pagasts, Dobeles novads;
 • 2017.gada 19.augustā, “Milzkalna-Āžu kalna Stirnu buks”, starts un finišs – Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Engures novads;
 • 2017.gada 23.septembrī, “Gaujas senlejas Stirnu buks”, starts un finišs – Līgatne;
 • 2017.gada 21.oktobrī, “Karostas Stirnu buks”, starts un finišs – Karostas teritorija, Liepāja.
 1. Reģistrācija

4.1. Dalībnieku reģistrācija atsevišķām sacensībām notiek internetā, sākot ar 2017.gada 4.janvāri www.stirnubuks.lv sadaļā “Reģistrēties”. Reģistrācija internetā tiek slēgta pirms katra attiecīgā sacensību posma ceturtdienā pulksten 12:00!

4.2. Pēdējā brīža reģistrācija iespējama arī sacensību dienas rītā pirms starta sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta laika.

4.3. Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē, ēdināšana pēc finiša, piemiņas medaļa visiem, kas finišējuši kādā no distancēm, auto stāvvieta, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā, distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībniekiem sacensību rezultātu fiksēšana.

4.4. Dalībnieki drīkst mainīt savu pieteikto distanci vai mainīt pieteikto dalībnieku pret citu dalībnieku, bet ne vēlāk, kā līdz sacensību norises nedēļas iepriekšējās svētdienas vakaram 24:00.

4.5. Distances maiņai un/vai pieteikta dalībnieka maiņai pret citu dalībnieku sacensību norises nedēļā tiek noteikta papildu maksa 10,- eur apmērā.

4.6. Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību, kā arī netiek pārnesta uz nākamo posmu.

4.7. No 2016.gada 4.decembra līdz 2017.gada 31.janvārim dalībnieki var iegādāties sacensību 2017.gada sezonas abonomentu. Abonements sedz dalības maksu visos 7 posmos, tas nav piesaistīts konkrētai distancei. Ikviens, kurš iegādāsies abonementu, bez papildu maksas saņems īpašo Stirnu buka skriešanas kreklu.

4.8. Abonementa īpašnieks organizatora savlaicīgi nosūtītā elektroniskā anketā līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas vakaram plkst. 24.00 pirms katrām sacensībām elektroniski apstiprina, kuru distanci plāno skriet.

4.9. Abonements ir piesaistīts konkrētai personai. Tas nav nododams citas personas lietošanā!

 1. Dalības maksa
līdz 28.02. 09.04. 15.04. līdz 31.03. 21.05. 27.05. līdz 30.04. 25.06. 01.07. līdz 31.05. 23.07. 29.07.
SUSURS 5,- 6,- 7,- SUSURS 5,- 6,- 7,- SUSURS 5,- 6,- 7,- SUSURS 5,- 6,- 7,-
VĀVERE 12,- 15,- 20,- VĀVERE 12,- 15,- 20,- VĀVERE 12,- 15,- 20,- VĀVERE 12,- 15,- 20,-
ZAĶIS 12,- 15,- 20,- ZAĶIS 12,- 15,- 20,- ZAĶIS 12,- 15,- 20,- ZAĶIS 12,- 15,- 20,-
BUKS 15,- 20,- 30,- BUKS 15,- 20,- 30,- BUKS 15,- 20,- 30,- BUKS 15,- 20,- 30,-
LŪSIS 15,- 20,- 30,- LŪSIS 15,- 20,- 30,- LŪSIS 15,- 20,- 30,- LŪSIS 15,- 20,- 30,-
Ogre, 15.04.   Madona, 27.05.  Alūksne , 01.07.   Pokaiņi, 29.07.
līdz 30.06. 13.08. 19.08. līdz 31.07. 17.09. 23.09. līdz 30.08. 15.10. 21.10.
SUSURS 5,- 6,- 7,- SUSURS 5,- 6,- 7,- SUSURS 5,- 6,- 7,-
VĀVERE 12,- 15,- 20,- VĀVERE 12,- 15,- 20,- VĀVERE 12,- 15,- 20,-
ZAĶIS 12,- 15,- 20,- ZAĶIS 12,- 15,- 20,- ZAĶIS 12,- 15,- 20,-
BUKS 15,- 20,- 30,- BUKS 15,- 20,- 30,- BUKS 15,- 20,- 30,-
LŪSIS 15,- 20,- 30,- LŪSIS 15,- 20,- 30,- LŪSIS 15,- 20,- 30,-
Milzkalne, 19.08.   Līgatne, 23.09.   Liepāja, 21.10.
līdz 31.12. 31.01.17.
ABONEMENTS 70,- 80,-
[neatkarīgi no Distances]

Dalības maksa pārskaitāma:

Biedrība Engures sportam

40008191691

Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV3113

A/S Swedbank

HABALV22

LV30HABA0551037623352

 1. Apbalvošana

Ar sacensību atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” kopvērtējumā vīriešu un sieviešu konkurencē, kā arī 1.- 3. vietu ieguvēji vecuma grupās, kas minētas Nolikuma punktā 2.8.,  distanču “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” veicējiem.

Pēdējā posmā tiek apbalvoti seriāla kopvērtējuma uzvarētāji.

 1. Kopvērtējums individuālajā ieskaitē

7.1. Katrs Stirnu buka skrējiens ir atsevišķas sacensības.

7.2. Dalībniekiem ir iespēja cīnīties par uzvaru sacensību seriāla kopvērtējumā 3 dažādās distancēs – “Zaķis”, “Stirnu buks” vai “Lūsis”, kurā tiks vērtēti katra dalībnieka 5 labākie rezultāti konkrētajā distancē! Kopvērtējums tiks noteikts sumējot iegūtos punktus vienas distances ietvaros. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš vairāk punktus nopelnījis seriāla pēdējā posmā.

7.3. Distanču “Zaķis”, “Stirnu buks” un “Lūsis” uzvarētājs izcīna 1000 punktus, katra nākamā dalībnieka rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 1000.

7.4. Sprinta etapa “Stirnu buka Kalnu karalis un Karaliene” (piedalās visi distanču “Zaķis”, “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībnieki) uzvarētājs izcīna 300 punktus, katra nākamā dalībnieka rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 300.

7.6. Kopvērtējuma aprēķinā tiek ieskaitīti gan distancē, gan sprinta etapā izcīnīto punktu summa. Katrā posmā maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 1300.

7.7. Neoficiālais sacensību kopvērtējuma reitings tiek publicēts arī Sprinta etapa “Stirnu buka Kalnu karalis un Karaliene” ietvaros.

 1. Kopvērtējums komandu vērtējumā

8.1. Lai piedalītos komandu kopvērtējumā, dalībnieki var pieteikt komandas, kas sastāv no 4-12 dalībniekiem. Komanda tiek reģistrēta, nosūtot e-pastu ar komandas nosaukumu un dalībnieku sarakstu uz info@stirnubuks.lv.

8.2.   Lai piedalītos komandu ieskaitē, vienā komandā katrā posmā ir jāstartē vismaz 4 dalībniekiem, kuri piedalās kādā no distancēm “Zaķis”, “Stirnu buks”, “Lūsis”.

8.3. Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā. Sezonas laikā pārstāvēto komandu mainīt nedrīkst! Komandu drīkst sezonas laikā papildināt līdz pilnam sastāvam, par papildus dalībniekiem paziņojot uz info@stirnubuks.lv ne vēlāk, kā nedēļu pirms kārtējām sacensībām.

8.4. Komandu kopvērtējums tiek aprēķināts katrās sacensībās vērtējot komandas dalībnieku izcīnītos punktus, kopvērtējuma ieskaitē iekļaujot augstāko punktu summu no 2 komandas dalībniekiem neatkarīgi no dzimuma, kuri piedalās distancē “Lūsis” (distancē izcīnītie punkti + sprinta etapā nopelnītie), 2 komandas dalībniekiem, kuri piedalās distancē “Stirnu buks” (distancē izcīnītie punkti + sprinta etapā nopelnītie) un 2 komandas dalībniekiem, kuri piedalās distancē “Zaķis” (distancē izcīnītie punkti + sprinta etapā nopelnītie).

8.5. Komandu kopvērtējumā tiek ņemti vērā punkti, kas izcīnīti visos 7 sezonas posmos.

 1. Sacensību norise

9.1. Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.

9.2. Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums: zili baltas norādes un īpašie brīdinājumi.

9.3. Valsts mēroga ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības vai Valsts policijas, vai Zemessardzes darbinieki.

9.4. Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vietas.

9.5. Trasē būs starpfiniši, kuros fiksēs dalībnieku rezultātus.

9.6. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

9.7. Ēdināšana – katram dalībniekam pēc distances beigšanas būs iespēja saņemt ēdināšanas servisu.

 1. Kontrollaiks

Pa distancēm::

“Vāvere” – 2h,

“Zaķis” – 3h,

“Stirnu buks” – 4h,

“Lūsis” – 6h.

 1. Foto

Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās būs fotogrāfi. Foto būs pieejami mājas lapā www.stirnubuks.lv un sociālajos portālos.

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 1. Noteikumi

12.1. Dalībniekam izdotais numurs jānovieto virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana vai aizsegšana ar sporta somu/jostu utml. ir aizliegta.

12.2. Katram distanču “Vāvere”, “Zaķis”, “Buks” un “Lūsis” dalībniekam reizē ar dalībnieka numuru tiek izsniegts laika kontroles čips. Laika kontrole tiek organizēta startā, finišā, kā arī starpfinišos trasē. Čipa nodošana finiša tiesnešiem ir OBLIGĀTA. Gadījumā, ja čips netiek nodots tiesnešiem jebkādu iemeslu dēļ (aizmirsts, pazaudēts utml.) atbild dalībnieks, sedzot čipa vērtību (Eur 60,-).

12.3. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

12.4. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, vai skrienot blakus dalībniekam, ja līdzskrējējs nav sacensību dalībnieks.

12.5. Sacensību dalībniekam lūdzot medicīnisko palīdzību, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai.

12.6. Visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks, trases tiesnešu un video novērošana.

12.7. Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

12.8. Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

12.9. Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

12.10. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

12.11. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

12.12. Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

12.13. Dalībnieki nedrīkst lietot vieglatlētikas naglu apavus, lai nebojātu zemsedzi! Dalībnieks, kurš lietos naglu apavus, tiks diskvalificēts!

12.14. Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam!

 1. Protesti

Protesti tiek pieņemti, iemaksājot 30,- eiro Drošības naudu, stundu (vienu stundu) pēc sacensību finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta.

 1. Izmaiņas sacensības nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par izmaiņām sacensību Nolikumā organizatori paziņo savos saziņas kanālos – mājas lapas, sociālie tīkli, e-pastā sacensību dalībniekiem, norādot izmaiņu būtību. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

TIEKAMIES MEŽĀ!