Stirnu buka čempionāts taku skriešanā skolu jauniešiem 2021-2022

NOLIKUMS

Mērķis

Stirnu buka čempionāta taku skriešanā skolu jauniešiem dalībniekus ievest izcili ainaviskās Latvijas mežu takās – apvidū, kur cilvēks kļūst labāks, draudzīgāks, sirsnīgāks un atvērtāks!

Padarīt iesīkstējošo jēdzienu “Man riebjas skriet!” par nenozīmīgu!

Iedrošināt katru Latvijas skolnieku ieskriet mežā!

Organizators

Stirnu buka čempionātu taku skriešanā skolu jauniešiem, turpmāk tekstā – Taku skriešanas čempionāts, organizē biedrība “Engures sportam” sadarbībā ar atbalstītājiem un partneriem.

Sacensību direktors:: Rimants Liepiņš, mob.t. 29558557, e-pasts: rimants@stirnubuks.lv

 1. Distance

1.1. Taku skriešanas čempionāts notiek pa dažāda seguma ceļiem un takām (asfalts, lauku ceļi ar grants segumu, meža ceļi, takas, kvartālstigas, sen aizmirstas takas un bezceļš).

1.2. Distances garums visu – U-10, U-12, U-14, U-16, U-18 un U-20 – vecuma grupas dalībniekiem katrā no Taku skriešanas čempionāta posmiem ir 4-6km.

1.3. Taku skriešanas čempionāta trases ir marķētas ar norādēm un brīdinājuma informāciju!

1.4. Taku skriešanas čempionāta dalībnieku rezultāti tiek fiksēti, izmantojot elektronisko laika kontroles sistēmu.

1.5. Taku skriešanas čempionāts notiek taku skrējienu seriāla “Stirnu buks 2021-2022″ ietvaros.

 1. Taku skriešanas čempionāta norises vieta un laiks
 • 2021.gada 24.jūlijā, “Smiltenes Stirnu buks”, starts un finišs – Smiltene;
 • 2021.gada 14.augustā “Siguldas Stirnu buks”, starts un finišs – Sigulda;
 • 2021.gada 11.septembrī, “Abavas senlejas Stirnu buks”, starts un finišs Kandava;
 • parējie posmi tiks precizēti
 1. Dalībnieki

3.1. Taku skriešanas čempionāts notiek 6 vecuma grupās zēniem un meitenēm::

 • U10, līdz 10 g.v. (2012.g.dz. un jaunāki);
 • U12, līdz 12 g.v. (2010.-2011.dzimš.gads);
 • U14, līdz 14 g.v. (2008.-2009.dzimš.gads);
 • U16, līdz 16 g.v. (2006.-2007.dzimš.gads);
 • U18, līdz 18 g.v. (2004.-2005.dzimš.gads);
 • U20, līdz 20 g.v. (2002.-2003.dzimš.gads).
 1. Kopvērtējums individuālajā vērtējumā

4.1. Katrs Taku skriešanas čempionāta posms ir atsevišķas sacensības, kurās apbalvo visu vecuma grupu pirmo 3 vietu ieguvējus.

4.2. Katra Taku skriešanas čempionāta posma uzvarētājs attiecīgajā vecuma grupā izcīna 1000 punktus, katra nākamā dalībnieka rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 1000.

4.3. Taku skriešanas čempionāta kopvērtējumā tiks vērtēti katra dalībnieka 3 labākie rezultāti! Kopvērtējums tiks noteikts, summējot iegūtos punktus distances ietvaros, no iespējamiem 7 skrējieniem.

4.4. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš vairāk punktus nopelnījis Taku skriešanas čempionāta pēdējā posmā.

 1. Kopvērtējums komandu vērtējumā

5.1. Komandu kopvērtējumā tiks vērtētas Visvairāk pārstāvētas Skolu komandas. Trīs vispārizglītojošās iestādes, kuras būs visvairāk pārstāvētas (dalībnieku kopskaits) visos 7 Taku skriešanas čempionāta posmos, tiks apbalvotas ar sporta inventāru.

5.2.   Atsevišķi tiks noteiktas Visstiprākās komandas - šajā Komandu vērtējumā tiks vērtētas gan vispārizglītojošās iestādes, gan sporta biedrības, draugu kopas un klubi. Vērtējumu noteiks katras Komandas 4 dalībnieku punktu summa, kuri attiecīgajā posmā uzrādījuši visaugstvērtīgākos rezultātus, neatkarīgi no vecuma grupas. Trīs komandas, kuras sasniegs vislielāko punktu summu 5 Taku skriešanas čempionāta posmos, tiks apbalvotas ar sporta inventāru.

5.3. Piesakot dalībnieku Taku skriešanas čempionātā norāde uz vispārizglītojošo iestādi ir obligāta, kamēr dalība Visstiprākās komandas reitingā – katra dalībnieka paša brīva izvēle.

 1. Dalībnieku reģistrācija un dalības maksa

6.1. Taku skriešanas čempionātā piedalās Latvijas izglītības iestāžu komandas.

6.2. Latvijas skolu komandu dalībnieku pieteikumi jāreģistrē:: https://www.stirnubuks.lv/registracija/, izvēloties sadaļu “Skolu čempionāts”.

6.3. Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, vismaz viens dzirdināšanas punkts trasē, ēdināšana pēc finiša, piemiņas medaļa visiem, kas finišējuši, auto stāvvieta, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā, sacensību rezultātu fiksēšana.

6.4. Dalības maksa netiek atgriezta, bet – var tikt mainīta pret citu dalībnieku, vai tikt pārcelta uz nākamo posmu, ja par dalībnieku izmaiņām sacensību organizatori tiek informēti e-pastā (info@stirnubuks.lv), bet ne vēlāk, kā līdz sacensību norises nedēļas otrdienai, pulksten 10:00.

6.5. Dalības maksa::

Cenas_majaslapa

  1. Sacensību norise

7.1. Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.

7.2. Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums: zili baltas norādes un īpašie brīdinājumi.

7.3. Valsts mēroga ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības vai Valsts policijas, vai Zemessardzes darbinieki.

7.4. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

7.5. Ēdināšana – katram dalībniekam pēc distances beigšanas būs iespēja saņemt ēdināšanas servisu.

     1. Foto

8.1. Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās būs fotogrāfi. Foto būs pieejami mājas lapā www.stirnubuks.lv un sociālajos portālos.

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

     1. Noteikumi

9.1. Dalībniekam izdotais numurs jānovieto virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana vai aizsegšana ar sporta somu/jostu utml. ir aizliegta.

9.2. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

9.3. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, vai skrienot blakus dalībniekam, ja līdzskrējējs nav sacensību dalībnieks.

9.4. Sacensību dalībniekam lūdzot medicīnisko palīdzību, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai.

9.5. Visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks, trases tiesnešu un video novērošana.

9.6. Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

9.7. Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

9.8. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.

9.9. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

9.10. Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.

     1. Protesti

10.1. Protesti tiek pieņemti, iemaksājot EUR 30,00 Drošības naudu, stundu (vienu stundu) pēc sacensību finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta.

     1. Izmaiņas sacensības nolikumā

11.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par izmaiņām sacensību Nolikumā organizatori paziņo savos saziņas kanālos – mājas lapas, sociālie tīkli, e-pastā sacensību dalībniekiem, norādot izmaiņu būtību. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

TIEKAMIES MEŽĀ!