MEKLĒT
 
команда состав команды
Чорне море Mykhailo Zvonov
Valerii Kozhevnikov