stirnu buks
Distances
Susurs
~ 0.6-1.0 km
Skola
~5 km
Vāvere
~5 km
Zaķis
~13 km
Stirnu buks
~21 km
Lūsis
~30 km
 
 
Reģistrēties sacensībām
tagad var sacensību dienā

Apsveicam! Tu esi nokļuvis taku skrējienu seriāla “Stirnu buks’ 2016″ trešā posma apraksta lapā!

Starts/Finišs:: Pilsētas dārzs, Kuldīga. GoogleMap šeit!

Detalizētākas distanču kartes::

“Lūsis” I “Stirnu buks” I “Zaķis” I “Vāvere”

Taku skrējienu seriāla trešais posms tā dalībniekus ievedīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Ventas ielejas dabas liegumā un Riežupes dabas parkā! Nedaudz izbaudīsim senās Hanzas pilsētas šarmu, lielākoties trase vedīs Kuldīgas novadam piegulošajā Rumbas pagastā, kas ir senās kuršu zemes Bandavas ziemeļaustrumu stūris. Kuršu zemes reiz bija ļoti ietekmīgas. Pat skandināvu zemju iedzīvotāji bijāja kuršus un stāstīja leģendas par kuršu valdnieka Lamekina varenumu.

Kopumā Ventas ielejas Stirnu buks solās būt audz saudzīgāks, kā iepriekšējais posms Siguldā, gana plakans, mērens Kalnu karaļa sprinta posms, ātrs. Miķeļa alus sola, bairītis pietikšot visiem pēcsvētku izslāpušajiem! Būs arī lustes un peldes pēc skrējiena Ventas rumbā! Bet Lūšiem – šis būs 3 rumbu skrējiens! Ventas rumbai garām skries visu distanču dalībnieki, bet Ventas pietekas Riežupes rumbai, un Riežupes pietekas Veldzes upītes rumbai garām/pāri vedīs vien Lūšu taka!

Ventas ielejas dabas liegums ir posms ar stāvām krastu nogāzēm, kurās vietām atsedzas devona dolomīti un smilšakmeņi (Sarkanā siena). Lieguma teritorija ir mežaina, te sastopami daudzveidīgi meža tipi, retas un aizsargājamas augu sugas, bet Riežupes dabas parks izveidots Riežupes ielejas aizsardzībai. Nozīmīga teritorija nogāžu un gravu mežu, upju straujteču un smilšakmens atsegumu aizsardzībai. Daudz retu augu un dzīvnieku sugu. Ģeoloģiskie objekti – Riežupes ūdenskritums un atsegumi, smilšu alas, kas ir garākās Latvijā un Amatas svītas atsegumi. Liela ainavu daudzveidība (stāvi krasti, plašā upes ieleja, gravas u.c.). Senlejas meži samērā neskarti. Parka teritorijā aug 7 dižkoki, aprakstīti arī 11 izcili un neparasti koki.

Distanču izveidē un sacensību organizēšanā Stirnu bukam ļoti palīdz Saila Jansone /SK Katrīna/ un Agris Kimbors /Kuldīgas novada Sporta skola/!

 

 

Трасса в день соревнований может отличаться от тут показанной.
Фотография имеет иллюстративный смысл.
 
Дистанции и достопримечательные места в ближайшеи округе
 
01_ventas_rumba_2012_450

 
02_pilsetasdarzs_450

 
03_vecaistilts_450

 
04_aleksupitesudenskritums2_450

 
05_martinsala_450

 
06_aleksupite4_450

 
07_smilsu-alas_450

 
EvaldaValteraOsti_450

 
Tilts_450

 
Dumenis_450

 
09_Veldzes_udenskritums_450

 
08_RiezupesUdenskritums-1_450